атомно-променевий


атомно-променевий
-а, -е.
Той, що пов'язаний із випромінюванням електронними оболонками атомів або ядрами останніх променястої енергії чи зумовлений цим.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.